لیست آخرین قیمت لباسشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ لباسشویی الجی 8 کیلو سفید 1200 دور درب بزرگ مدل F2J5TNP3W ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
10.5
۲ لباسشویی الجی 10/5 کیلو 1400 دور 7کیلو خشک کن بخار شوردار نقره ای مدل F4J9JHP2T ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۳ لباسشویی جدید الجی 10.5 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCSK6 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
10.5/7
۴ لباسشویی جدید الجی 10.5/7 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCHK6N ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
1200
۵ لباسشویی الجی 6 کیلو 1200 دور سفید مدل F2J6NNP0W ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
7
۶ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدلF10C3QDP2 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۷ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدل WC31002QP ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
7.5
۸ لباسشویی جدید الجی 7.5 کیلو 1200 دور مدل FH2J3QDNP0 ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
8
۹ لباسشویی الجی 8 کیلو نقره ای 1200 دور درب بزرگ مدل F2J5TNP3W ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۰ لباسشویی 8 کیلو الجی نقره ایی مدل F4J5TNP7S ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۱ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل WJ6148STP ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۲ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل Wj6140wtp ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۳ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل FH4U2TYP2S ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۴ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل FH4U2TYP2 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
9
۱۵ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل F4J6VYP2W ۱۰/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۶ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل F4J6VYP2W ۱۰/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۱۷ لباسشویی الجی تایتان 9 کیلو 1400 دور مدل F4J8VSP2S ۱۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7
۱ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WF70F5EHW4X/FH ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
8
۲ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ اددواش مدل WW80K5210UX/FH ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۳ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW80K5213WW/FH ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
9
۴ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5213WW/FH ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۵ لباسشو یی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5210UX/FH ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷