لیست آخرین قیمت لباسشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ لباسشویی الجی 8 کیلو سفید 1200 دور درب بزرگ مدل F2J5TNP3W ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
10.5
۲ لباسشویی جدید الجی 10.5 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCSK6 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
10.5/7
۳ لباسشویی جدید الجی 10.5/7 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCHK6N ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
7
۴ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدل WC31002QP ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۵ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدلF10C3QDP2 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
8
۶ لباسشویی 8 کیلو الجی نقره ایی مدل F4J5TNP7S ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۷ لباسشویی الجی 8 کیلو نقره ای 1200 دور درب بزرگ مدل F2J5TNP3W ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۸ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل WJ6148STP ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۹ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل Wj6140wtp ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۰ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل FH4U2TYP2S ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۱۱ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل FH4U2TYP2 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۲
9
۱۲ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل F4J6VYP2W ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۳ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل F4J6VYP2W ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۴ لباسشویی الجی تایتان 9 کیلو 1400 دور مدل F4J8VSP2S ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7
۱ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1200 دور مدل WW70J4373MA/FH ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۲ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WF70F5EHW4X/FH ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
8
۳ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X/FHسری WF80 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۴ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ اددواش مدل WW80K5210UX/FH ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۵ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW80K5213WW/FH ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۶ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور درب بزرگ WD80J5410AS/FH ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
9
۷ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ حباب ساز 1400 دور سفید مدل WW90J5455MW ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۸ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5213WW/FH ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۹ لباسشو یی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5210UX/FH ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۱۰ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور درب بزرگ مدلWW90H7410EX/GU ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ لباسشویی 8 کیلو گرم 1400 دور دوو مدل DWD-F1432 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۲ لباسشویی دوو 8 کیلو گرم 1400 دور نقره ای مدل DWD-F1433 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۳ لباسشویی دوو 8 کیلو 1400دور مدل DWD-FD1442 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱
8 کیلو
۴ لباسشویی نقره ای دوو 8 کیلو 1400دور مدل DWD-FD1443 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۱