لیست آخرین قیمت لباسشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5
۱ لباسشویی الجی 10/5 کیلو 1400 دور 7کیلو خشک کن بخار شوردار نقره ای مدل F4J9JHP2T ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۲ لباسشویی جدید الجی 10.5 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCSK6 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
10.5/7
۳ لباسشویی جدید الجی 10.5/7 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCHK6N ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
10/5
۴ لباسشویی الجی 10/5 کیلو نقره درب فضایی جدید2020 مدل F4V5RYP2T ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۵ لباسشویی الجی 10/5 کیلو سفید درب فضایی جدید2020 مدل F4V5RYP0W ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
7
۶ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدل WC31002QP ۹۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۷ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدلF10C3QDP2 ۹۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
8
۸ لباسشویی 8 کیلو الجی نقره ایی مدل F4J5TNP7S ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۹ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل WJ6148STP ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۰ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل Wj6140wtp ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۱ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل FH4U2TYP2S ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲ لباسشویی الجی 8 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل FH4U2TYP2 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
9
۱۳ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار سفید مدل F4J6VYP2W ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۴ لباسشویی الجی 9 کیلو درب فضایی سفید جدید مدل F4V5VYP0W ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۵ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور بخار شوردار نقره ای مدل F4J6VYP2W ۱۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۶ لباسشویی الجی 9 کیلو 1400 دور درب فضایی جدید مدل F4V5VYP2T‌‌‌‌ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7
۱ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WF70F5EHW4X/FH ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۲ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1200 دور مدل WW70J4373MA/FH ۹۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
9
۳ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5213WW/FH ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۴ لباسشو یی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5210UX/FH ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲