لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون ال جی مدل NANO90 سایز های 55 و 65 اینچ اسمارت فورکی نانوسل 2020 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
43
۲ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳ تلویزیون 43 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 43LM6300 ۷/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۴ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7340PVA ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
49
۵ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۶ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۷ تلویزیون 49 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل LK5910 ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۸ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹ تلویزیون 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7340PVA ۹/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۰ تلویزیون جدید 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7100PLB ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۱ تلویزیون 49 اینچ جدید ال جی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN7340 ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۲ تلویزیون ال جی 49 اینچ اسمارت فورکی جدید مدل UT661H ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۳ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
50
۱۴ تلویزیون 50 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل UM7450PVA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
55
۱۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7340PVA ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۶ تلویزیون 55 اینچ الجی جدید 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7100PLB ۱۳/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۷ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7450PVA ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۸ تلویزیون 55 اینچ الجی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN8060PVB ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۹ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 55UM7660PVA ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۰ تلویزیون ۵۵ اینچ ال جی فورکی اسمارت سری 8 جدید 2020 مدل NANO80VNA ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۲ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۳ تلویزیون ال جی جدید 2020 فورکی نانو سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل NANO86 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۴ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۵ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۲۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
60
۲۶ تلویزیون 60 اینچ الجی جدید 4k الترا اچ دی 2019 مدل 60UM7100PLB ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
65
۲۷ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۸ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 65UM7660PVA ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۹ تلویزیون 65 اینچ الجی فورکی اسمارت جدید 2020 مدل UN8060PVB ۲۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳۰ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳۱ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳۲ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ فول اچ دی اسمارت جدید 2020 مدل T5300 ۴/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
40
۲ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
43
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5300 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل 43N5370 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k سری 7 مدل RU7100 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید RU7170 ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
49
۸ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5370 ۸/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۸/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۱ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۹/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۲ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ مدل M6500 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۰/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
50
۱۶ تلویزیون سامسونگ جدید فورکی سری 7 اسمارت 50 اینچ مدل TU7000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید RU7170 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
55
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۱۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۲ تلویزیون جدید سامسونگ 4K کریستال اسمارت مدل 55 اینچ TU8000 ۱۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۳ تلویزیون سامسونگ جدید کریستال فورکی سری 8 اسمارت 55 اینچ مدل TU8500 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اولد تخت فورکی اسمارت 2019 جدید Q60R ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اولد تخت فورکی اسمارت 2019 جدید Q70R ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
65
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۲۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت فورکی اسمارت 2019 جدید NU7400 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۲۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اولد تخت فورکی اسمارت 2019 جدید Q60R ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اولد تخت فورکی اسمارت 2019 جدید Q70R ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی مدل W660F ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲ تلویزیون LED سونی 43 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۳ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
49
۴ تلویزیون LED سونی 49 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۶ تلویزیون جدید سونی 49 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X7500H ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۸ تلویزیون جدید سونی 4K اسمارت 49 اینچ 2020 مدل X8000H ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹ تلویزیون جدید سونی 49 اینچ فورکی اسمارت 2020 مدل X8500H ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
50
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل W660F ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
55
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۱۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۳ تلویزیون LED سونی 55 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۲۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۵ تلوزیون 55 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۲۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۶ تلویزیون جدید سونی فورکی اسمارت 2020 مدل X9500H ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
65
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۸ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۰ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8500G ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۱ تلوزیون 65 اینچ سونی فورکی سری 9 جدید 2019 مدل X9500g ۴۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
75
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۷