لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید الجی دور این دور 28 فوت نقره ای مدل GR-J287 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
26
۲ یخچال بالا پایین الجی 26 فوت آبریز دار بدون برفک استیل مدل GL-F652HLHU ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۳ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GR-B650GLPL ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
26 فوت
۴ یخچال بالا پایین الجی 24-26 فوت آبریز دار مدل GC-F429SMQZ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
30
۵ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۶ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت دور این دور استیل مدل B247SLUV ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۷ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۸ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۹ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویوو 30 فوت 5 درب مدل GR-X29 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۰ یخچال ساید بای ساید اینستاویوو الجی 2018 دور این دور مدل GSX961NSAZ ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۱ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۲ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۳ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GMJ916NSHV ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۴ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
30فوت
۱۵ یخچال بالا پایین الجی 30 فوت بدون برفک نقره مدل GB-F872HLPL ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۶ یخچال ساید بای ساید الجی 2018 دور این دور مدل GSJ960PZBZ ۳۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
34
۱۷ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۸ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۱۹ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GR-j33FWCHL ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
۲۰ یخچال ساید بای ساید الجی 34 فوت پنج درب استیل چکشی مدل GR-J34FTKHL ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
40
۲۱ یخچال فریزر دو قلوی الجی مدلGR-F401ELNZ سری 404 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RSA1ZTMG1/XSG ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
30
۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51K57807S ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
34
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰
40
۴ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30
۱ یخچال ساید بای ساید دوو بدون برفک مدل FRS-2411EAL ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
32
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدلFRS-2211 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
۳ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدلFRS-2611 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹