لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید الجی دور این دور 28 فوت نقره ای مدل GR-J287 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
26
۲ یخچال بالا پایین الجی 26 فوت آبریز دار بدون برفک استیل مدل GL-F652HLHU ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۳ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GR-B650GLPL ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
30
۴ یخچال ساید بای ساید DOOR-IN-DOOR الجی مدلGCJ-267PXW ۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۵ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۷ یخچال ساید ال جی اینستاویو 30 فوت 5درب جدید 2020 مدل GRX-274DPB ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۸ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X267 ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۹ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۱۰ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۱۱ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت دور این دور استیل مدل B247SLUV ۴۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویوو 30 فوت 5 درب مدل GR-X29 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۱۳ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۵۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۴ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۵ یخچال ساید بای ساید اینستاویوو الجی 2018 دور این دور مدل GSX961NSAZ ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۶ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GMJ916NSHV ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۷ یخچال ال جی ساید بای ساید دور این دور اینستا ویو بدون برفک مدل GRX39FTKHL9 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۹
30فوت
۱۸ یخچال بالا پایین الجی 30 فوت بدون برفک نقره مدل GB-F872HLPL ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۱۹ یخچال ساید بای ساید الجی 2018 دور این دور مدل GSJ960PZBZ ۵۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
34
۲۰ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۲۱ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۵۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۲۲ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GR-j33FWCHL ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۲۳ یخچال ساید بای ساید الجی 34 فوت پنج درب استیل چکشی مدل GR-J34FTKHL ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
40
۲۴ یخچال فریزر دو قلوی الجی مدلGR-F401ELNZ سری 404 ۴۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RSA1ZTMG1/XSG ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
30
۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51K57807S ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
34
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۷۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
40
۴ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 34 فوت دور این دور بدون برفک مدل D2S-0034 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳۱
30
۲ یخچال ساید بای ساید دوو بدون برفک مدل FRS-2411EAL ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
32
۳ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدلFRS-2211 ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲
۴ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدلFRS-2611 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۲۲