لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید الجی دور این دور 28 فوت نقره ای مدل GR-J287 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
26
۲ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GR-B650GLPL ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
26 فوت
۳ یخچال بالا پایین الجی 24-26 فوت آبریز دار مدل GC-F429SMQZ ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
30
۴ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۵ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۶ یخچال ساید بای ساید DOOR-IN-DOOR الجی مدلGCJ-267PXW ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۷ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۸ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X267 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۹ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۰ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۱ یخچال ساید بای ساید اینستاویوو الجی 2018 دور این دور مدل GSX961NSAZ ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۲ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۳ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GMJ916NSHV ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
30 فوت
۱۴ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت استیل مدل GC-B247SLUV ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
30فوت
۱۵ یخچال بالا پایین الجی 30 فوت بدون برفک نقره مدل GB-F872HLPL ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۶ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویوو 2018 دور این دور مدل GC-Q247CSBV ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۷ یخچال ساید بای ساید الجی 2018 دور این دور مدل GSJ960PZBZ ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
34
۱۸ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۹ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲۰ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GR-j33FWCHL ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۲۱ یخچال ساید بای ساید الجی 34 فوت پنج درب استیل چکشی مدل GR-J34FTKHL ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
40
۲۲ یخچال فریزر دو قلوی الجی مدلGR-F401ELNZ سری 404 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RSA1ZTMG1/XSG ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
30
۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51K57807S ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت دور این دور سیلور مدلRH57 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۴ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 3 درب نقره ای 30 فوت مدل RS68N8650SL ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۴
۵ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت چهار درب سیلور مدل RF56j9040sr ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
34
۶ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۷ یخچال ساید بای ساید سامسونگ رومانو RF858QALAXW ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
36
۸ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدلRZ28H61407F-RR35H66107F ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
40
۹ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال های بوش Bosch در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ یخچال فریزر دوقلو بوش اسپانیا سری 8 آبریز دار مدل KSW36PI304-GSD36PI204 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵