لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل D1444LF ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۲ ظرفشویی 14 نفره الجی D1452WF ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۳ ماشین ظرفشویی الجی 14 نفره بخار شوردار جدید2020 مدل DFB425FW ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۴ ظرفشویی 14 نقره الجی D1464CF ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
14 نفره
۵ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۶ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۷ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13
۱ ظرفشویی 13 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FS/MA ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
14
۲ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۳ ظرفشویی سامسونگ 14 نفره سه سبد مدل DW60M5070FS ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۴ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M5060FS/SQ ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
۵ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60K8550FS/EO ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷
14 نفره
۶ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M9530FS ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۷

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو سفید مدلDDW-M1411 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲
۲ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو نقره ای مدلDDW-M1412 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲