لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره الجی D1452WF ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل D1444LF ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2019 مدل DFB325HS ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۴ ظرفشویی 14 نقره الجی D1464CF ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
14 نفره
۵ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۶ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۷ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو سفید مدلDDW-M1411 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو نقره ای مدلDDW-M1412 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳